MEINI PRAWF Y GWOBRAU

Gwobr Meini prawf Cefnogaeth
Llysgennad Pencampwr Olympaidd, Paralympaidd, Byd, Ewropeaidd ac/neu’r Gymanwlad Hŷn.

Dewisir gwobrau llysgennad yn ôl doethineb Bwrdd GSF. Model rôl mewn chwaraeon sy’n rhoi ysbrydoliaeth i’r genhedlaeth nesaf o athletwyr.

* Gwobrau ariannol o hyd at £1250
* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr
SportsAid

SportsAid Cymru

Ymddiriedolaeth Mary Peters

Athletwr iau / hŷn Prydain Fawr a Gog. Iwerddon a enwebwyd gan eu corff llywodraethu cenedlaethol trwy SportsAid, SportsAid Cymru neu Ymddiriedolaeth Mary Peters. * Gwobrau ariannol o hyd at £1000
* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr
* Cymorth perfformiad mewn chwaraeon
Cyflawniad 8 athletwr wedi’u graddio uchaf Prydain Fawr a Gog. Iwerddon (band oedran hyd at hŷn) a’r naill o’r canlynol:
** Aelod o’r sgwad Genedlaethol (band oedran hyd at hŷn) gyda chanlyniadau’r sgwad Genedlaethol yn y flwyddyn hon.
** Gorffen yn yr 8 uchaf (band oedran hyd at hŷn) yn y cystadlaethau Cenedlaethol neu gystadleuaeth gyfatebol yn y flwyddyn hon.
* Gwobr ariannol o hyd at £250
* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr
* Cymorth perfformiad chwaraeon
Ychwanegu 8 athletwr wedi’u graddio uchaf Prydain Fawr a Gog. Iwerddon (band oedran hyd at hŷn) sy’n derbyn cyllid UK Sport / Loteri / SportsAid / corff llywodraethu cenedlaethol/ cyllid partner neu breifat  arall. * Gwobr ariannol o hyd at £200
* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr
* Cymorth perfformiad chwaraeon
Hyfforddiant Athletwr wedi’i raddio’n genedlaethol (band oedran hyd at hŷn) a’r naill o’r canlynol:
** Aelod o’r sgwad Ranbarthol (band oedran hyd at hŷn) gyda chanlyniadau sgwad Ranbarthol yn y flwyddyn bresennol. Cynrychiolwyd yn y Bencampwriaeth ar lefel ranbarthol (band oedran) yn y flwyddyn hon.
** Gorffen yn yr 8 uchaf (band oedran hyd at hŷn) yn y gystadleuaeth ranbarthol neu gyfatebol yn y flwyddyn hon.
* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr
* Cymorth perfformiad chwaraeon