MEINI PRAWF Y GWOBRAU

Award Level Criteria Support
 

Pencampwr

Athletwyr hŷn yn cystadlu ar lefel ryngwladol. Pencampwyr Olympaidd, Paralympaidd, y Byd, Ewrop a Chymanwlad. * Gwobrau ariannol o hyd at £1250

* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr

SportsAid

 

SportsAid Cymru

 

Ymddiriedolaeth Mary Peters

Athletwr iau / hŷn Prydain Fawr a Gog. Iwerddon a enwebwyd gan eu corff llywodraethu cenedlaethol trwy SportsAid, SportsAid Cymru neu Ymddiriedolaeth Mary Peters. * Gwobrau ariannol o hyd at £1000

* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr

Talent (Wedi’i ddewis gan Fwrdd GSF) Bydd 10 athletwr yn cael eu dewis gan Fwrdd y GSF, sydd â photensial sylweddol a chysylltiad agos â GLL. Wrth fodloni’r meini prawf Cyflawniad. * Gwobrau ariannol o hyd at £500

* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr

Cyflawniad 8 athletwr wedi’u graddio uchaf Prydain Fawr a Gog. Iwerddon (band oedran hyd at hŷn) a’r naill o’r canlynol:

** Aelod o’r sgwad Genedlaethol (band oedran hyd at hŷn) gyda chanlyniadau’r sgwad Genedlaethol yn y flwyddyn hon.

** Gorffen yn yr 8 uchaf (band oedran hyd at hŷn) yn y cystadlaethau Cenedlaethol neu gystadleuaeth gyfatebol yn y flwyddyn hon.

* Gwobr ariannol o hyd at £250

* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr

Ychwanegu 8 athletwr wedi’u graddio uchaf Prydain Fawr a Gog. Iwerddon (band oedran hyd at hŷn) sy’n derbyn cyllid UK Sport / Loteri / SportsAid / corff llywodraethu cenedlaethol/ cyllid partner neu breifat  arall. * Gwobr ariannol o hyd at £200

* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr

Hyfforddiant Athletwr wedi’i raddio’n genedlaethol (band oedran hyd at hŷn) a’r naill o’r canlynol:

** Aelod o’r sgwad Ranbarthol (band oedran hyd at hŷn) gyda chanlyniadau sgwad Ranbarthol yn y flwyddyn bresennol. Cynrychiolwyd yn y Bencampwriaeth ar lefel ranbarthol (band oedran) yn y flwyddyn hon.

** Gorffen yn yr 8 uchaf (band oedran hyd at hŷn) yn y gystadleuaeth ranbarthol neu gyfatebol yn y flwyddyn hon.

* Aelodaeth hyfforddiant athletwyr